logo_v%20copy

Välkommen till den Digitala Verkstaden. Vi är här för att hjälpa dig att föra över och digitalisera dina analoga minnen såsom videofilmer och ljudband till ett mer hanterbart digitalt format, som du kan njuta av och få med dig in i framtiden.  

Vi hjälper dig med din video minnen -Välkommen med ditt material till oss!