logo_v%20copy

Vi kan hantera och överföra till följande digtala format:
CD, DVD, USB-MINNE & HÅRDDISK

Video format:
SVHS, VHS, VHS-C, MINI-DV och HI-8

Audio format:
AUDIO KASSETTER, MICRO KASSETTER, VINYLSKIVOR
och STENKAKOR.

Vi kan även hantera och föra över information från
MINI-DISC & FLOPPY DATA DISC