logo_v%20copy

Vi kan även leverera digitalt via tex WE transfer eller Vimeo, så kunden själv kan ladda ner sitt material.

För en tilläggskostnad kan vi även erbjuda digital leverans av slutresultatet via länk och kunden får då en unik kod för att kunna ladda ner sin film. Detta ligger då helt privat och endast de som har länken samt det unika lösenordet kan se filmerna.

Be om offert vid väldigt mycket material som ska överföras.

Vi kan även ombesörja eventuell filmning och redigering av material, be om offert.